Klasa-Xll-13

Halim Nimani

Picture
Lënda  : gjuhë shqipe

Vesel Haliti

Picture
Lënda  : Matemaik

Fitim Xhemajli

Picture
Lënda : Informatik

Zyrafete Kurti

Picture
Lënda : Biologji
 


Rabie Voca

Picture
Lënda : Kimi

Ajrina

Picture
Lënda  : Gjeografi

Xhafer Miftari

Picture
Lënda  : English

Rabina

Picture
Lënda : Ed.Fizike